Ginekološka ordinacija Prim. dr Milanović je privatna lekarska ordinacija sa višegodinjim iskustvom i tradicijom u dobroj ginekološkoj praksi.

Primarna delatnost obuhvata prevenciju, dijagnostiku i lečenje u populaciji žena svih dobi, od puberteta do menopauze.

 • Privatnost

  Garantujemo potpunu diskreciju i apsolutno poštujemo privatnost svih naših klijenata.

 • Iskustvo

  Preko 15 godina iskustva u radu sa ženama svih starosnih dobi.

 • Profesionalnost

  Visoko specijalizovano i stručno osoblje će se uvek pobrinuti o Vama.

 • Kvalitet

  Preko 500 redovnih pacijenata su garancija kvaliteta naših usluga

  Usluge Kontakt

Obrazovanje

Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,55. Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva završila 2001. godine.

Iskustvo

Do 2009. godine radila na Klinici za Humanu reprodukciju Instituta za Zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije. Tokom školovanja pohađala brojna stručna usavršavanja iz oblasti ultrazvučne dijagnostike, kolposkopije i citodijagnostike.

Primarijus

Od 2009. godine nosilac titule Primarijusa. Član je mnogobrojnih domaćih kao i stranih naučnih i stručnih udruženja. Osnivač i vlasnik privatne ginekološke ordinacije "Prim. dr Milanović" od 2009.

Obrazovanje

Rodjena je u Beogradu gde se i školovala. Nakon završenog medicinskog fakulteta, školovanje je nastavila na poslediplomskim studijama iz humane reprodukcije gde je stekla i naziv magistra medicinskih nauka.

Usavršavanje

Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva je završila na IGA UKC, a nakon toga su usledila brojna stručna usavršavanja u oblasti ultrazvučne dijagnostike u ginekologiji i akušerstvu kao i ultrazvuka dojke. Kroz školu kolposkopije i citologije se usavršila za probleme cervikalne patologije.

Iskustvo

Poslednjih petnaest godina radi na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta u Službi za dečiju i adolescentnu ginekologiju. Aktivno učestvuje u radu brojnih međunarodnih i domaćih kongresa i simpozijuma, gde i prezentuje svoje radove.